Το όνομά μου είναι Sora

Fukien Tea
Ανθοφόρο (μικρά κρεμαστά λευκά άνθη)
Υψος μαζί με το pot 33cm
Pot rect 20cm

Indoor Outdoor

Sora - Fukien Tea

€50,00Τιμή
  • 6 ευρώ